Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Evaluation Instrument of Investment Motions in Health Care, (EIIM)

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie UEOZ.

Rejestracja nowego konta:
https://iowisz.ezdrowie.gov.pl/Account/Login

Instrukcja użytkownika