Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, (IOWISZ)

Evaluation Instrument of Investment Motions in Health Care, (EIIM)

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie P2.

Rejestracja nowego konta:
https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Instrukcja użytkownika