Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 1 grudnia
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 1 grudnia br. w godzinach 16:00 – 18:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 27 października
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 27 października br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 27 października
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 27 października br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 13 października br. w godzinach 16:30 – 17:30 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 15 września
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 15 września br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 7 września br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniu 7 września br. w godzinach od 21:00 do 23:00 system IOWISZ może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniu 6 września br. w godzinach od 22:00 do 24:00 system IOWISZ może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 1 września
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 1 września br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 18 sierpnia
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 18 sierpnia br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 8 sierpnia
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 8 sierpnia br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 23 czerwca
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z wdrożeniem wydania 2.17.0 systemu IOWISZ w dniu 23 czerwca br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 26 maja
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z wdrożeniem wydania 2.16.0 systemu IOWISZ w dniu 26 maja br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.

Wydanie zawiera zmianę w funkcjonalności „Kancelaria” – zmienił się sposób wyświetlania województw, które zostały umieszczone na liście rozwijalnej. Zwiększa to przejrzystość obsługi formularza.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 5 maja
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 5 maja br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja systemu IOWISZ w dniu 19.04 kwietnia
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 19 kwietnia br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualizacją systemu IOWISZ w dniu 4 kwietnia br. w godzinach 16:00 – 17:00 system może być niedostępny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Wdrożenie wersji 2.15.1 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 30 marca br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.15.1 IOWISZ.
Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.15.0 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 29 marca br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.15.0 IOWISZ.
Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.14.0 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 3 marca br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.14.0 IOWISZ.
Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.13.0 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 13 stycznia br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.13.0 IOWISZ.
Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.12.0 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 10 stycznia br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.10.0 IOWISZ.
Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu. Wersja obejmuje m. in. wdrożenie nowej wersji wniosku zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.10.0 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 20 lipca br., w godz. 16:00-17:00, planowane jest wdrożenie wersji 2.10.0 IOWISZ. Wersja obejmuje m. in.:

Zmiana numeru infolinii

Uprzejmie informujemy, że od 29 lipca 2021 r. ulegnie zmianie numer Infolinii Centrum e-Zdrowia, która świadczy pomoc techniczną dla użytkowników w zakresie systemów i baz danych zarządzanych przez CeZ. Nowy numer infolinii to 19 239.
Godziny pracy infolinii pozostają bez zmian.

Wdrożenie wersji 2.9.0 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 26 maja br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.9.0 IOWISZ.
Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.8.0 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 27 kwietnia br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.8.0 IOWISZ (wersja obejmuje m. in. poprawę formularzy oraz wdrożenie funkcjonalności - zwrot wniosku na życzenie wnioskodawcy). Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.7.3 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 26 marca br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.7.3 IOWISZ. Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.7.2 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 19 marca br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.7.2 IOWISZ. Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 2.7.1 IOWISZ
Informujemy, że w dniu 10 marca br. w godz. 16:00-17:00 planowane jest wdrożenie wersji 2.7.1 IOWISZ (wersja obejmuje poprawę numeratorów ustaw w wezwaniu do uzupełnienia). Prace wdrożeniowe będą wiązały się z tymczasową niedostępnością systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 2021-02-25 planowane jest wdrożenie wersji 2.7.0 IOWISZ. Prace wdrożeniowe będą wiązały się z niedostępnością systemu we wskazanym dniu w godzinach 14-17.
W ramach wersji 2.7.0, System IOWISZ dostosowany został do zmian jakie zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021), dostosowano formularze oceny inwestycji do zmian wprowadzonych:

Za utrudnienia, wynikające z niedostępności systemu podczas prac wdrożeniowych, przepraszamy.

Zmiana numeru konta bankowego MZ

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875) zmianie uległy przepisy dotyczące opłaty za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.). Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 95e ust. 7 tej ustawy, opłata, o której mowa powyżej stanowi przychód Funduszu Medycznego i jest wnoszona na rachunek tego Funduszu.
Przedmiotowe opłaty wnoszone powinny być na następujący
rachunek:
Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny
45 1130 1017 0000 0075 5920 0003
(Bank Gospodarstwa Krajowego)