Administrator techniczny Systemu IOWISZ

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00
Telefon kontaktowy: 19457
iowisz@cez.gov.pl

Pomoc merytoryczna w podziale na województwa:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Tel. (71) 340 64 92, (71) 340 69 85
Numer konta bankowego: 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia
Tel. (52) 349 74 35
Numer konta bankowego: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Zdrowia
Tel. (81) 532 38 28
Numer konta bankowego: 62 1010 1339 0024 7922 3100 0000

Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
Tel. (95) 785 11 74
Numer konta bankowego: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Tel. (42) 664 10 54
Numer konta bankowego: 88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Tel. (12) 392 14 95, (12) 392 15 66
Numer konta bankowego: 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zdrowia
Tel. (22) 695 64 47
Numer konta bankowego: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tel. (77) 45 24 217, (77) 45 24 241
Numer konta bankowego: 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej
Tel. (17) 867 16 12
Numer konta bankowego: 16 1010 1528 0003 9022 3100 0000

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Tel. (85) 743 94 46, (85) 743 94 10, (85) 743 95 83
Numer konta bankowego: 94 101 010 490 000 300 000 000 000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Centrala
Tel. (58) 30 77 194, (58) 30 77 189
Numer konta bankowego: 96 1010 1140 0067 2522 3100 0000

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Zdrowia
Tel. (32) 207 74 40, (32) 207 74 41, (32) 207 74 42, (32) 207 74 43, (32) 207 74 61
Numer konta bankowego: 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Centrala
Tel. (41) 342 10 35
Numer konta bankowego: 67 101 012 380 853 400 000 000 000

Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydziału Zdrowia
Tel. (89) 52 32 401
Numer konta bankowego: 07 1010 1397 0020 2022 3100 0000

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tel. (61) 854 16 03
Numer konta bankowego: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia Publicznego
Tel. (91) 430 32 42
Numer konta bankowego: 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000

Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny
Numer konta bankowego: 45 1130 1017 0000 0075 5920 0003
(Bank Gospodarstwa Krajowego)