Instrukcja - Wnioskodawca

Pobierz

Administrator techniczny Systemu IOWISZ
Pomoc techniczną można uzyskać telefonicznie pod numerem 19 239 (dla dzwoniących zza granicy: +48 515 239 239) dostępna przez całą dobę 7 dni w tygodniu
Adres e-mail: iowisz@cez.gov.pl

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać opłat

Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny
Numer konta bankowego: 45 1130 1017 0000 0075 5920 0003
(Bank Gospodarstwa Krajowego)

Pomoc merytoryczna w podziale na województwa:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Tel. (71) 340 64 92, (71) 340 69 85

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia
Tel. (52) 349 74 35

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Zdrowia
Tel. (81) 532 38 28

Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
Tel. (95) 785 11 74

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Tel. (42) 664 10 54

Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
Tel. (12) 392 14 95, (12) 392 15 66

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zdrowia
Tel. (22) 695 64 47

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tel. (77) 45 24 217, (77) 45 24 241

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej
Tel. (17) 867 16 12

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Tel. (85) 743 94 46, (85) 743 94 10, (85) 743 95 83

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Centrala
Tel. (58) 30 77 194, (58) 30 77 189

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Zdrowia
Tel. (32) 207 74 40, (32) 207 74 41, (32) 207 74 42, (32) 207 74 43, (32) 207 74 61

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Centrala
Tel. (41) 342 10 35

Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydziału Zdrowia
Tel. (89) 52 32 401

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Zdrowia
Tel. (61) 854 17 03, (61) 854 11 68,

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia Publicznego
Tel. (91) 430 32 42